ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง สกุล Ramaria ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง สกุล Ramaria ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : นพรัตน์ วรรณเทศ
คำค้น : ความหลากหลาย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพรัตน์ วรรณเทศ . (2555). การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง สกุล Ramaria ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นพรัตน์ วรรณเทศ . 2555. "การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง สกุล Ramaria ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นพรัตน์ วรรณเทศ . "การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง สกุล Ramaria ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
นพรัตน์ วรรณเทศ . การสำรวจความหลากหลายของสปีชีส์ของเห็ดปะการัง สกุล Ramaria ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.