ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบมูลค่าสูงจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี นาโน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมสุขภาพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบมูลค่าสูงจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี นาโน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมสุขภาพ
นักวิจัย : อรัญญา มโนสร้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/103623
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรัญญา มโนสร้อย . (2551). การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบมูลค่าสูงจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี นาโน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรัญญา มโนสร้อย . 2551. "การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบมูลค่าสูงจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี นาโน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อรัญญา มโนสร้อย . "การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบมูลค่าสูงจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี นาโน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
อรัญญา มโนสร้อย . การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบมูลค่าสูงจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยี นาโน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.