ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่นในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่นในประเทศไทย
นักวิจัย : ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผ่นดิน 57

บรรณานุกรม :
ทนงศักดิ์ อิ่มใจ . (2557). การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่นในประเทศไทย.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
ทนงศักดิ์ อิ่มใจ . 2557. "การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่นในประเทศไทย".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
ทนงศักดิ์ อิ่มใจ . "การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่นในประเทศไทย."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557. Print.
ทนงศักดิ์ อิ่มใจ . การประยุกต์ใช้วัสดุสังเคราะห์เสริมแรงในชั้นทางแบบยืดหยุ่นในประเทศไทย. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2557.