ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตสารให้ความข้นหนืดและสารให้ความคงตัวจากแป้งข้าวดัดแปร ทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตสารให้ความข้นหนืดและสารให้ความคงตัวจากแป้งข้าวดัดแปร ทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
นักวิจัย : สุภาวดี สุกัญญา แช่ม สายธิ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผ่นดิน 57

บรรณานุกรม :
สุภาวดี สุกัญญา แช่ม สายธิ . (2557). การผลิตสารให้ความข้นหนืดและสารให้ความคงตัวจากแป้งข้าวดัดแปร ทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
สุภาวดี สุกัญญา แช่ม สายธิ . 2557. "การผลิตสารให้ความข้นหนืดและสารให้ความคงตัวจากแป้งข้าวดัดแปร ทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
สุภาวดี สุกัญญา แช่ม สายธิ . "การผลิตสารให้ความข้นหนืดและสารให้ความคงตัวจากแป้งข้าวดัดแปร ทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557. Print.
สุภาวดี สุกัญญา แช่ม สายธิ . การผลิตสารให้ความข้นหนืดและสารให้ความคงตัวจากแป้งข้าวดัดแปร ทางกายภาพและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2557.