ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
นักวิจัย : นิภาพร อนันทญา ก้านทอง แสนสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผ่นดิน 57

บรรณานุกรม :
นิภาพร อนันทญา ก้านทอง แสนสวัสดิ์ . (2557). การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร.
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
นิภาพร อนันทญา ก้านทอง แสนสวัสดิ์ . 2557. "การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร".
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.
นิภาพร อนันทญา ก้านทอง แสนสวัสดิ์ . "การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร."
    ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2557. Print.
นิภาพร อนันทญา ก้านทอง แสนสวัสดิ์ . การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2557.