ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริฯ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริฯ
นักวิจัย : ชมขวัญ บุตรเวียงพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชมขวัญ บุตรเวียงพันธุ์ . (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริฯ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชมขวัญ บุตรเวียงพันธุ์ . 2553. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริฯ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชมขวัญ บุตรเวียงพันธุ์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริฯ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
ชมขวัญ บุตรเวียงพันธุ์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกตามโครงการพระราชดำริฯ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.