ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นักวิจัย : บวร เครือรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บวร เครือรัตน์ . (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บวร เครือรัตน์ . 2553. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บวร เครือรัตน์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
บวร เครือรัตน์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.