ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องผลิตแผ่นอัดทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องผลิตแผ่นอัดทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นักวิจัย : ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ . (2554). เครื่องผลิตแผ่นอัดทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ . 2554. "เครื่องผลิตแผ่นอัดทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ . "เครื่องผลิตแผ่นอัดทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ . เครื่องผลิตแผ่นอัดทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.