ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว
นักวิจัย : ประพัฒน์ สีใส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประพัฒน์ สีใส . (2558). การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประพัฒน์ สีใส . 2558. "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประพัฒน์ สีใส . "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ประพัฒน์ สีใส . การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.