ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคมกับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน

หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคมกับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน
นักวิจัย : คมสัน สุขมาก , วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง , ปานมณี นนทะโคตร , สันติ คีรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คมสัน สุขมาก , วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง , ปานมณี นนทะโคตร , สันติ คีรี . (2555). มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคมกับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
คมสัน สุขมาก , วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง , ปานมณี นนทะโคตร , สันติ คีรี . 2555. "มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคมกับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.
คมสัน สุขมาก , วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง , ปานมณี นนทะโคตร , สันติ คีรี . "มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคมกับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2555. Print.
คมสัน สุขมาก , วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง , ปานมณี นนทะโคตร , สันติ คีรี . มาตรการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมาตรการทางสังคมกับการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน/นักศึกษาต่างสถาบัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ; 2555.