ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแผนที่พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหางของปลาหางนกยูงโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP และ Microsatellite

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแผนที่พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหางของปลาหางนกยูงโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP และ Microsatellite
นักวิจัย : สุไหลหมาน หมาดโหยด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุไหลหมาน หมาดโหยด . (2556). การสร้างแผนที่พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหางของปลาหางนกยูงโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP และ Microsatellite.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
สุไหลหมาน หมาดโหยด . 2556. "การสร้างแผนที่พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหางของปลาหางนกยูงโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP และ Microsatellite".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา.
สุไหลหมาน หมาดโหยด . "การสร้างแผนที่พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหางของปลาหางนกยูงโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP และ Microsatellite."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา, 2556. Print.
สุไหลหมาน หมาดโหยด . การสร้างแผนที่พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบหางของปลาหางนกยูงโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP และ Microsatellite. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา; 2556.