ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และเหล็ก (III) - สังกะสี (II) กับลิแกนด์พอลีเดนเตต เดิม การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และสังกะ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และเหล็ก (III) - สังกะสี (II) กับลิแกนด์พอลีเดนเตต เดิม การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และสังกะสี (II) - สังกะสี (II)กับลิแกนด์พอลีเดนเตต
นักวิจัย : อานอบ คันทะชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อานอบ คันทะชา . (2557). การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และเหล็ก (III) - สังกะสี (II) กับลิแกนด์พอลีเดนเตต เดิม การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และสังกะ.
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อานอบ คันทะชา . 2557. "การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และเหล็ก (III) - สังกะสี (II) กับลิแกนด์พอลีเดนเตต เดิม การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และสังกะ".
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อานอบ คันทะชา . "การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และเหล็ก (III) - สังกะสี (II) กับลิแกนด์พอลีเดนเตต เดิม การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และสังกะ."
    พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
อานอบ คันทะชา . การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และเหล็ก (III) - สังกะสี (II) กับลิแกนด์พอลีเดนเตต เดิม การสังเคราะห์ คุณลักษณะและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารประกอบเชิงซ้อนของเหล็ก (II)-เหล็ก (II) และสังกะ. พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.