ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากอัตลักษณ์สุนัขพันธ์บางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากอัตลักษณ์สุนัขพันธ์บางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : จิรวัฒน์ พิระสันต์
คำค้น : #NAME?
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . (2556). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากอัตลักษณ์สุนัขพันธ์บางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . 2556. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากอัตลักษณ์สุนัขพันธ์บางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากอัตลักษณ์สุนัขพันธ์บางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. Print.
จิรวัฒน์ พิระสันต์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมร่วมสมัยจากอัตลักษณ์สุนัขพันธ์บางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2556.