ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของรอยโรคเนื้อเยื่อในช่องปากในผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของรอยโรคเนื้อเยื่อในช่องปากในผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
นักวิจัย : อโนชา ซื่อสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อโนชา ซื่อสุวรรณ . (2552). ความชุกของรอยโรคเนื้อเยื่อในช่องปากในผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อโนชา ซื่อสุวรรณ . 2552. "ความชุกของรอยโรคเนื้อเยื่อในช่องปากในผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร".
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อโนชา ซื่อสุวรรณ . "ความชุกของรอยโรคเนื้อเยื่อในช่องปากในผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร."
    พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print.
อโนชา ซื่อสุวรรณ . ความชุกของรอยโรคเนื้อเยื่อในช่องปากในผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ในโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2552.