ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สุเนตรา นุ่นลอย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุเนตรา นุ่นลอย . (2557). ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุเนตรา นุ่นลอย . 2557. "ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุเนตรา นุ่นลอย . "ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สุเนตรา นุ่นลอย . ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.