ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหนอนพยาธิและโปรโตชัวในลำไส้ระหว่างชาวไทยพื้นราบและชาวเขา ในหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหนอนพยาธิและโปรโตชัวในลำไส้ระหว่างชาวไทยพื้นราบและชาวเขา ในหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : วัชรพงษ์ เรือนคำ , สุเนตรา นุ่นลอย , อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรพงษ์ เรือนคำ , สุเนตรา นุ่นลอย , อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา . (2557). การเปรียบเทียบความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหนอนพยาธิและโปรโตชัวในลำไส้ระหว่างชาวไทยพื้นราบและชาวเขา ในหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชรพงษ์ เรือนคำ , สุเนตรา นุ่นลอย , อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา . 2557. "การเปรียบเทียบความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหนอนพยาธิและโปรโตชัวในลำไส้ระหว่างชาวไทยพื้นราบและชาวเขา ในหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชรพงษ์ เรือนคำ , สุเนตรา นุ่นลอย , อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา . "การเปรียบเทียบความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหนอนพยาธิและโปรโตชัวในลำไส้ระหว่างชาวไทยพื้นราบและชาวเขา ในหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
วัชรพงษ์ เรือนคำ , สุเนตรา นุ่นลอย , อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา . การเปรียบเทียบความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหนอนพยาธิและโปรโตชัวในลำไส้ระหว่างชาวไทยพื้นราบและชาวเขา ในหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.