ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องเตือนภัยน้ำหลากสำหรับป้องกันน้ำป่าไหลหลากแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลนางแล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องเตือนภัยน้ำหลากสำหรับป้องกันน้ำป่าไหลหลากแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลนางแล
นักวิจัย : วิชิต นางแล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิชิต นางแล . (2557). การพัฒนาเครื่องเตือนภัยน้ำหลากสำหรับป้องกันน้ำป่าไหลหลากแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลนางแล.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิชิต นางแล . 2557. "การพัฒนาเครื่องเตือนภัยน้ำหลากสำหรับป้องกันน้ำป่าไหลหลากแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลนางแล".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วิชิต นางแล . "การพัฒนาเครื่องเตือนภัยน้ำหลากสำหรับป้องกันน้ำป่าไหลหลากแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลนางแล."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
วิชิต นางแล . การพัฒนาเครื่องเตือนภัยน้ำหลากสำหรับป้องกันน้ำป่าไหลหลากแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลนางแล. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.