ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกท่องจำและเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษซ้ำๆ ในรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2554

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกท่องจำและเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษซ้ำๆ ในรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2554
นักวิจัย : สุเนตรา นุ่นลอย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุเนตรา นุ่นลอย . (2555). การฝึกท่องจำและเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษซ้ำๆ ในรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2554.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุเนตรา นุ่นลอย . 2555. "การฝึกท่องจำและเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษซ้ำๆ ในรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2554".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุเนตรา นุ่นลอย . "การฝึกท่องจำและเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษซ้ำๆ ในรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2554."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
สุเนตรา นุ่นลอย . การฝึกท่องจำและเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษซ้ำๆ ในรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2554. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.