ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขนวนการประชาสังคมในการพิทักษ์แม่น้ำโขง กรณีศึกษา : เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขนวนการประชาสังคมในการพิทักษ์แม่น้ำโขง กรณีศึกษา : เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : นิคม บุญเสริม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิคม บุญเสริม . (2555). ขนวนการประชาสังคมในการพิทักษ์แม่น้ำโขง กรณีศึกษา : เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นิคม บุญเสริม . 2555. "ขนวนการประชาสังคมในการพิทักษ์แม่น้ำโขง กรณีศึกษา : เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นิคม บุญเสริม . "ขนวนการประชาสังคมในการพิทักษ์แม่น้ำโขง กรณีศึกษา : เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
นิคม บุญเสริม . ขนวนการประชาสังคมในการพิทักษ์แม่น้ำโขง กรณีศึกษา : เมืองเชียงของ จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.