ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ในวิชาวิจัยธุรกิจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ในวิชาวิจัยธุรกิจ
นักวิจัย : วัชระ วัธนารวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชระ วัธนารวี . (2555). ผลการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ในวิชาวิจัยธุรกิจ.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชระ วัธนารวี . 2555. "ผลการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ในวิชาวิจัยธุรกิจ".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชระ วัธนารวี . "ผลการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ในวิชาวิจัยธุรกิจ."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
วัชระ วัธนารวี . ผลการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ในวิชาวิจัยธุรกิจ. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.