ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการระบาดในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการเรียนการสอนแบบปกติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการระบาดในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการเรียนการสอนแบบปกติ
นักวิจัย : วัชรพงษ์ เรือนคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรพงษ์ เรือนคำ . (2555). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการระบาดในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการเรียนการสอนแบบปกติ.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชรพงษ์ เรือนคำ . 2555. "การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการระบาดในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการเรียนการสอนแบบปกติ".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชรพงษ์ เรือนคำ . "การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการระบาดในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการเรียนการสอนแบบปกติ."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
วัชรพงษ์ เรือนคำ . การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการระบาดในนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการเรียนการสอนแบบปกติ. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.