ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้เกมส์กระแสเงินสดในการทำความเข้าใจวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้เกมส์กระแสเงินสดในการทำความเข้าใจวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
นักวิจัย : วัชระ วัธนารวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชระ วัธนารวี . (2553). ผลการใช้เกมส์กระแสเงินสดในการทำความเข้าใจวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชระ วัธนารวี . 2553. "ผลการใช้เกมส์กระแสเงินสดในการทำความเข้าใจวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชระ วัธนารวี . "ผลการใช้เกมส์กระแสเงินสดในการทำความเข้าใจวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
วัชระ วัธนารวี . ผลการใช้เกมส์กระแสเงินสดในการทำความเข้าใจวิชาการเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.