ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีวิตและงานของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีวิตและงานของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
นักวิจัย : นิคม บุญเสริม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิคม บุญเสริม . (2553). ชีวิตและงานของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นิคม บุญเสริม . 2553. "ชีวิตและงานของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นิคม บุญเสริม . "ชีวิตและงานของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2553. Print.
นิคม บุญเสริม . ชีวิตและงานของบุญช่วย ศรีสวัสดิ์. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2553.