ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม กรณีศึกษา : บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 และ 2 เทศบาลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม กรณีศึกษา : บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 และ 2 เทศบาลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : นิคม บุญเสริม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิคม บุญเสริม . (2554). ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม กรณีศึกษา : บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 และ 2 เทศบาลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นิคม บุญเสริม . 2554. "ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม กรณีศึกษา : บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 และ 2 เทศบาลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นิคม บุญเสริม . "ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม กรณีศึกษา : บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 และ 2 เทศบาลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
นิคม บุญเสริม . ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม กรณีศึกษา : บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 และ 2 เทศบาลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.