ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นความพร้อมของชุมชนเชียงของต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมอำเภอเชียงของ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นความพร้อมของชุมชนเชียงของต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมอำเภอเชียงของ
นักวิจัย : วัชระ วัธนารวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชระ วัธนารวี . (2552). ความคิดเห็นความพร้อมของชุมชนเชียงของต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมอำเภอเชียงของ.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชระ วัธนารวี . 2552. "ความคิดเห็นความพร้อมของชุมชนเชียงของต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมอำเภอเชียงของ".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
วัชระ วัธนารวี . "ความคิดเห็นความพร้อมของชุมชนเชียงของต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมอำเภอเชียงของ."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
วัชระ วัธนารวี . ความคิดเห็นความพร้อมของชุมชนเชียงของต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมอำเภอเชียงของ. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.