ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างจินตนาการด้วยทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนวิชาท้องถิ่นศึกษาโปรแกรมวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น ปีการศึกษา 2552

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างจินตนาการด้วยทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนวิชาท้องถิ่นศึกษาโปรแกรมวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น ปีการศึกษา 2552
นักวิจัย : ชาญคณิต อาวรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญคณิต อาวรณ์ . (2554). การสร้างจินตนาการด้วยทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนวิชาท้องถิ่นศึกษาโปรแกรมวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น ปีการศึกษา 2552.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญคณิต อาวรณ์ . 2554. "การสร้างจินตนาการด้วยทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนวิชาท้องถิ่นศึกษาโปรแกรมวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น ปีการศึกษา 2552".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ชาญคณิต อาวรณ์ . "การสร้างจินตนาการด้วยทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนวิชาท้องถิ่นศึกษาโปรแกรมวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น ปีการศึกษา 2552."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
ชาญคณิต อาวรณ์ . การสร้างจินตนาการด้วยทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนวิชาท้องถิ่นศึกษาโปรแกรมวิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น ปีการศึกษา 2552. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.