ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้เรียนวิชาการวางแผนธุรกิจที่มีต่อการเรียน โดยใช้เกมส์ธุรกิจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้เรียนวิชาการวางแผนธุรกิจที่มีต่อการเรียน โดยใช้เกมส์ธุรกิจ
นักวิจัย : จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย . (2554). การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้เรียนวิชาการวางแผนธุรกิจที่มีต่อการเรียน โดยใช้เกมส์ธุรกิจ.
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย . 2554. "การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้เรียนวิชาการวางแผนธุรกิจที่มีต่อการเรียน โดยใช้เกมส์ธุรกิจ".
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา.
จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย . "การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้เรียนวิชาการวางแผนธุรกิจที่มีต่อการเรียน โดยใช้เกมส์ธุรกิจ."
    เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย . การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้เรียนวิชาการวางแผนธุรกิจที่มีต่อการเรียน โดยใช้เกมส์ธุรกิจ. เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.