ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นักวิจัย : จรีรัตน์ สุวรรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . (2558). รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . 2558. "รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา".
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา .
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . "รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา."
    ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
จรีรัตน์ สุวรรณ์ . รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ :มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ลำปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2558.