ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์สารประกอบ Sr2Cu3O5+ / ชมพูนุช พืชมาก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์สารประกอบ Sr2Cu3O5+ / ชมพูนุช พืชมาก
นักวิจัย : ชมพูนุช พืชมาก
คำค้น : ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด , สารกึ่งตัวนำ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : ว 537.623 ช166ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1221666 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/32978
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชมพูนุช พืชมาก . (2541). การสังเคราะห์สารประกอบ Sr2Cu3O5+ / ชมพูนุช พืชมาก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ชมพูนุช พืชมาก . 2541. "การสังเคราะห์สารประกอบ Sr2Cu3O5+ / ชมพูนุช พืชมาก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ชมพูนุช พืชมาก . "การสังเคราะห์สารประกอบ Sr2Cu3O5+ / ชมพูนุช พืชมาก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. Print.
ชมพูนุช พืชมาก . การสังเคราะห์สารประกอบ Sr2Cu3O5+ / ชมพูนุช พืชมาก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2541.