ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / วันชัย มธุรวาทิน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / วันชัย มธุรวาทิน
นักวิจัย : วันชัย มธุรวาทิน
คำค้น : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก , เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ , ลุ่มน้ำป่าสัก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : ว 627.8 ว115ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1300946 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/31621
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันชัย มธุรวาทิน . (2544). การจัดการปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / วันชัย มธุรวาทิน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วันชัย มธุรวาทิน . 2544. "การจัดการปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / วันชัย มธุรวาทิน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วันชัย มธุรวาทิน . "การจัดการปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / วันชัย มธุรวาทิน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544. Print.
วันชัย มธุรวาทิน . การจัดการปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี / วันชัย มธุรวาทิน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2544.