ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง การลงโทษประหารชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณีในประเทศไทย / ฐิตินันท์ อทิตยานนท์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง การลงโทษประหารชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณีในประเทศไทย / ฐิตินันท์ อทิตยานนท์
นักวิจัย : ฐิตินันท์ อทิตยานนท์
คำค้น : การลงโทษ , การประหารชีวิตและเพชฌฆาต
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : ว 179.7 ฐ343ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1086895 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/28560
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิตินันท์ อทิตยานนท์ . (2531). การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง การลงโทษประหารชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณีในประเทศไทย / ฐิตินันท์ อทิตยานนท์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ฐิตินันท์ อทิตยานนท์ . 2531. "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง การลงโทษประหารชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณีในประเทศไทย / ฐิตินันท์ อทิตยานนท์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ฐิตินันท์ อทิตยานนท์ . "การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง การลงโทษประหารชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณีในประเทศไทย / ฐิตินันท์ อทิตยานนท์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2531. Print.
ฐิตินันท์ อทิตยานนท์ . การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง การลงโทษประหารชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณีในประเทศไทย / ฐิตินันท์ อทิตยานนท์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2531.