ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ศันสนีย์ นิติธรรมยง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ศันสนีย์ นิติธรรมยง
นักวิจัย : ศันสนีย์ นิติธรรมยง
คำค้น : เกษตรกร -- เชียงใหม่. อำเภอดอยสะเก็ด , หมู่บ้าน -- เชียงใหม่. อำเภอดอยสะเก็ด , ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : ว/ภน 630.715 ศ115ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1172885 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/18704
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศันสนีย์ นิติธรรมยง . (2538). การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ศันสนีย์ นิติธรรมยง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ศันสนีย์ นิติธรรมยง . 2538. "การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ศันสนีย์ นิติธรรมยง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ศันสนีย์ นิติธรรมยง . "การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ศันสนีย์ นิติธรรมยง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. Print.
ศันสนีย์ นิติธรรมยง . การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ศันสนีย์ นิติธรรมยง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2538.