ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการลงโทษประหารชีวิต / ภิสันต์ เจนร่วมจิต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการลงโทษประหารชีวิต / ภิสันต์ เจนร่วมจิต
นักวิจัย : ภิสันต์ เจนร่วมจิต
คำค้น : การประหารชีวิตและเพชฌฆาต , การลงโทษ , เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : ว/ภน 364.66 ภ3811ท , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1340219 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/16237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภิสันต์ เจนร่วมจิต . (2546). ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการลงโทษประหารชีวิต / ภิสันต์ เจนร่วมจิต.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ภิสันต์ เจนร่วมจิต . 2546. "ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการลงโทษประหารชีวิต / ภิสันต์ เจนร่วมจิต".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ภิสันต์ เจนร่วมจิต . "ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการลงโทษประหารชีวิต / ภิสันต์ เจนร่วมจิต."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546. Print.
ภิสันต์ เจนร่วมจิต . ทัศนคติของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่อการลงโทษประหารชีวิต / ภิสันต์ เจนร่วมจิต. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2546.