ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

หน่วยงาน วิทยาลัยชุมชนแพร่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
นักวิจัย : พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก , สุภารัตน์ อำนาจ , เบญริกายะสาวงค์
คำค้น : การพัฒนา ผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูป
หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนแพร่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก , สุภารัตน์ อำนาจ , เบญริกายะสาวงค์ . (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่.
    แพร่ : วิทยาลัยชุมชนแพร่.
พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก , สุภารัตน์ อำนาจ , เบญริกายะสาวงค์ . 2558. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่".
    แพร่ : วิทยาลัยชุมชนแพร่.
พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก , สุภารัตน์ อำนาจ , เบญริกายะสาวงค์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่."
    แพร่ : วิทยาลัยชุมชนแพร่, 2558. Print.
พัชรนันท์ วงค์พนัสสัก , สุภารัตน์ อำนาจ , เบญริกายะสาวงค์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปของกลุ่มแม่บ้าน บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่. แพร่ : วิทยาลัยชุมชนแพร่; 2558.