ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียและมะเร็งของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียและมะเร็งของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
นักวิจัย : สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ -
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ - . (2555). การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียและมะเร็งของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ - . 2555. "การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียและมะเร็งของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ - . "การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียและมะเร็งของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Print.
สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ - . การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรียและมะเร็งของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2555.