ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เสริมในผู้ป่วยเบาหวาน: การพิสูจน์กลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เสริมในผู้ป่วยเบาหวาน: การพิสูจน์กลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน
นักวิจัย : เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพ็ญโฉม พึ่งวิชา . (2555). การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เสริมในผู้ป่วยเบาหวาน: การพิสูจน์กลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เพ็ญโฉม พึ่งวิชา . 2555. "การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เสริมในผู้ป่วยเบาหวาน: การพิสูจน์กลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เพ็ญโฉม พึ่งวิชา . "การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เสริมในผู้ป่วยเบาหวาน: การพิสูจน์กลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Print.
เพ็ญโฉม พึ่งวิชา . การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้เสริมในผู้ป่วยเบาหวาน: การพิสูจน์กลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2555.