ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็น ปัญหา และความต้องการในการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็น ปัญหา และความต้องการในการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย : ทรงศรี สรณสถาพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงศรี สรณสถาพร . (2541). การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็น ปัญหา และความต้องการในการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ทรงศรี สรณสถาพร . 2541. "การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็น ปัญหา และความต้องการในการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ทรงศรี สรณสถาพร . "การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็น ปัญหา และความต้องการในการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. Print.
ทรงศรี สรณสถาพร . การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็น ปัญหา และความต้องการในการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนกีฬาเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2541.