ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของการกดจุดบนแนวเส้นพื้นฐานแขนของการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับตำแหน่งกายวิภาคศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของการกดจุดบนแนวเส้นพื้นฐานแขนของการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับตำแหน่งกายวิภาคศาสตร์
นักวิจัย : บุญญารัช ชาลีผาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญญารัช ชาลีผาย . (2556). ความสัมพันธ์ของการกดจุดบนแนวเส้นพื้นฐานแขนของการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับตำแหน่งกายวิภาคศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญญารัช ชาลีผาย . 2556. "ความสัมพันธ์ของการกดจุดบนแนวเส้นพื้นฐานแขนของการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับตำแหน่งกายวิภาคศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญญารัช ชาลีผาย . "ความสัมพันธ์ของการกดจุดบนแนวเส้นพื้นฐานแขนของการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับตำแหน่งกายวิภาคศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
บุญญารัช ชาลีผาย . ความสัมพันธ์ของการกดจุดบนแนวเส้นพื้นฐานแขนของการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับตำแหน่งกายวิภาคศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.