ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาปัจจัยด้านองศาแขนที่ทำกับตัว การลงน้ำหนัก และทิศทางนิ้ว (การวางมือ) ของการกดจุดสัญญาณที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ถูกนวด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาปัจจัยด้านองศาแขนที่ทำกับตัว การลงน้ำหนัก และทิศทางนิ้ว (การวางมือ) ของการกดจุดสัญญาณที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ถูกนวด
นักวิจัย : บุญญารัช ชาลีผาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญญารัช ชาลีผาย . (2555). ศึกษาปัจจัยด้านองศาแขนที่ทำกับตัว การลงน้ำหนัก และทิศทางนิ้ว (การวางมือ) ของการกดจุดสัญญาณที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ถูกนวด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญญารัช ชาลีผาย . 2555. "ศึกษาปัจจัยด้านองศาแขนที่ทำกับตัว การลงน้ำหนัก และทิศทางนิ้ว (การวางมือ) ของการกดจุดสัญญาณที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ถูกนวด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บุญญารัช ชาลีผาย . "ศึกษาปัจจัยด้านองศาแขนที่ทำกับตัว การลงน้ำหนัก และทิศทางนิ้ว (การวางมือ) ของการกดจุดสัญญาณที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ถูกนวด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
บุญญารัช ชาลีผาย . ศึกษาปัจจัยด้านองศาแขนที่ทำกับตัว การลงน้ำหนัก และทิศทางนิ้ว (การวางมือ) ของการกดจุดสัญญาณที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ถูกนวด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.