ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณควันละอองโลหะที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณควันละอองโลหะที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติการ
นักวิจัย : อิศรทัต พึ่งอ้น , มงคล สีนะวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิศรทัต พึ่งอ้น , มงคล สีนะวัฒน์ . (2557). การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณควันละอองโลหะที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อิศรทัต พึ่งอ้น , มงคล สีนะวัฒน์ . 2557. "การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณควันละอองโลหะที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อิศรทัต พึ่งอ้น , มงคล สีนะวัฒน์ . "การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณควันละอองโลหะที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557. Print.
อิศรทัต พึ่งอ้น , มงคล สีนะวัฒน์ . การพัฒนาวิธีการวัดปริมาณควันละอองโลหะที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2557.