ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นวัตกรรมการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับที่พักอาศัย เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับที่พักอาศัย เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : สุภาวดี บุญยฉัตร , วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี บุญยฉัตร , วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ . (2557). นวัตกรรมการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับที่พักอาศัย เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ระยะที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุภาวดี บุญยฉัตร , วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ . 2557. "นวัตกรรมการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับที่พักอาศัย เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ระยะที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุภาวดี บุญยฉัตร , วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ . "นวัตกรรมการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับที่พักอาศัย เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ระยะที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557. Print.
สุภาวดี บุญยฉัตร , วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ . นวัตกรรมการออกแบบระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับที่พักอาศัย เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (ระยะที่ 1). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2557.