ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดสาธิตคานพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดสาธิตคานพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
นักวิจัย : สุจินต์ จิระชีวะนันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจินต์ จิระชีวะนันท์ . (2557). ชุดสาธิตคานพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุจินต์ จิระชีวะนันท์ . 2557. "ชุดสาธิตคานพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุจินต์ จิระชีวะนันท์ . "ชุดสาธิตคานพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557. Print.
สุจินต์ จิระชีวะนันท์ . ชุดสาธิตคานพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2557.