ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อลดการหดตัวของคอนกรีตสมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อลดการหดตัวของคอนกรีตสมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : มงคล นามลักษณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มงคล นามลักษณ์ . (2557). การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อลดการหดตัวของคอนกรีตสมรรถนะสูง (ระยะที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
มงคล นามลักษณ์ . 2557. "การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อลดการหดตัวของคอนกรีตสมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
มงคล นามลักษณ์ . "การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อลดการหดตัวของคอนกรีตสมรรถนะสูง (ระยะที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557. Print.
มงคล นามลักษณ์ . การใช้เถ้าแกลบเป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อลดการหดตัวของคอนกรีตสมรรถนะสูง (ระยะที่ 2). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2557.