ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบโครงสร้างกำแพงรับแรงเฉือนคู่ควบแบบผสมโดยใช้คานเหล็กแบบยึดรั้งบางส่วนสำหรับการออกแบบอาคารสูงต้านทานแรงแผ่นดินไหว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบโครงสร้างกำแพงรับแรงเฉือนคู่ควบแบบผสมโดยใช้คานเหล็กแบบยึดรั้งบางส่วนสำหรับการออกแบบอาคารสูงต้านทานแรงแผ่นดินไหว
นักวิจัย : สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ . (2555). การพัฒนาระบบโครงสร้างกำแพงรับแรงเฉือนคู่ควบแบบผสมโดยใช้คานเหล็กแบบยึดรั้งบางส่วนสำหรับการออกแบบอาคารสูงต้านทานแรงแผ่นดินไหว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ . 2555. "การพัฒนาระบบโครงสร้างกำแพงรับแรงเฉือนคู่ควบแบบผสมโดยใช้คานเหล็กแบบยึดรั้งบางส่วนสำหรับการออกแบบอาคารสูงต้านทานแรงแผ่นดินไหว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ . "การพัฒนาระบบโครงสร้างกำแพงรับแรงเฉือนคู่ควบแบบผสมโดยใช้คานเหล็กแบบยึดรั้งบางส่วนสำหรับการออกแบบอาคารสูงต้านทานแรงแผ่นดินไหว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555. Print.
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ . การพัฒนาระบบโครงสร้างกำแพงรับแรงเฉือนคู่ควบแบบผสมโดยใช้คานเหล็กแบบยึดรั้งบางส่วนสำหรับการออกแบบอาคารสูงต้านทานแรงแผ่นดินไหว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2555.