ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารถยนต์ไฮบริดขนาดเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงพื้นฐาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารถยนต์ไฮบริดขนาดเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงพื้นฐาน
นักวิจัย : รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , เก้ากันยา สุดประเสริฐ , สมบูรณ์ เวชกามา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , เก้ากันยา สุดประเสริฐ , สมบูรณ์ เวชกามา . (2555). การพัฒนารถยนต์ไฮบริดขนาดเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงพื้นฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , เก้ากันยา สุดประเสริฐ , สมบูรณ์ เวชกามา . 2555. "การพัฒนารถยนต์ไฮบริดขนาดเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงพื้นฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , เก้ากันยา สุดประเสริฐ , สมบูรณ์ เวชกามา . "การพัฒนารถยนต์ไฮบริดขนาดเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงพื้นฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2555. Print.
รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , เก้ากันยา สุดประเสริฐ , สมบูรณ์ เวชกามา . การพัฒนารถยนต์ไฮบริดขนาดเล็กเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับเชื้อเพลิงพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2555.