ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ช่วงฤดูหนาวโดยใช้ระบบทำอากาศร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฉนวนความร้อน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ช่วงฤดูหนาวโดยใช้ระบบทำอากาศร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฉนวนความร้อน
นักวิจัย : เก้ากันยา สุดประเสริฐ , รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , ศิริชัย เทพา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เก้ากันยา สุดประเสริฐ , รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , ศิริชัย เทพา . (2554). การเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ช่วงฤดูหนาวโดยใช้ระบบทำอากาศร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฉนวนความร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เก้ากันยา สุดประเสริฐ , รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , ศิริชัย เทพา . 2554. "การเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ช่วงฤดูหนาวโดยใช้ระบบทำอากาศร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฉนวนความร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
เก้ากันยา สุดประเสริฐ , รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , ศิริชัย เทพา . "การเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ช่วงฤดูหนาวโดยใช้ระบบทำอากาศร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฉนวนความร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
เก้ากันยา สุดประเสริฐ , รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ , ศิริชัย เทพา . การเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ช่วงฤดูหนาวโดยใช้ระบบทำอากาศร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับฉนวนความร้อน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.