ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการถ่ายแรงเฉือนที่เหมาะสมในโครงสร้างประสมระหว่างคานเหล็กรูปพรรณกับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการถ่ายแรงเฉือนที่เหมาะสมในโครงสร้างประสมระหว่างคานเหล็กรูปพรรณกับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย
นักวิจัย : อภินัติ อัชกุล , สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภินัติ อัชกุล , สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ . (2554). การศึกษารูปแบบการถ่ายแรงเฉือนที่เหมาะสมในโครงสร้างประสมระหว่างคานเหล็กรูปพรรณกับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อภินัติ อัชกุล , สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ . 2554. "การศึกษารูปแบบการถ่ายแรงเฉือนที่เหมาะสมในโครงสร้างประสมระหว่างคานเหล็กรูปพรรณกับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
อภินัติ อัชกุล , สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ . "การศึกษารูปแบบการถ่ายแรงเฉือนที่เหมาะสมในโครงสร้างประสมระหว่างคานเหล็กรูปพรรณกับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
อภินัติ อัชกุล , สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ . การศึกษารูปแบบการถ่ายแรงเฉือนที่เหมาะสมในโครงสร้างประสมระหว่างคานเหล็กรูปพรรณกับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.