ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างใต้ดินและการทรุดตัวของคอสะพาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างใต้ดินและการทรุดตัวของคอสะพาน
นักวิจัย : สมโพธิ อยู่ไว , พรเกษม จงประดิษฐ์ , วรัช ก้องกิจกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมโพธิ อยู่ไว , พรเกษม จงประดิษฐ์ , วรัช ก้องกิจกุล . (2554). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างใต้ดินและการทรุดตัวของคอสะพาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สมโพธิ อยู่ไว , พรเกษม จงประดิษฐ์ , วรัช ก้องกิจกุล . 2554. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างใต้ดินและการทรุดตัวของคอสะพาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สมโพธิ อยู่ไว , พรเกษม จงประดิษฐ์ , วรัช ก้องกิจกุล . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างใต้ดินและการทรุดตัวของคอสะพาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.
สมโพธิ อยู่ไว , พรเกษม จงประดิษฐ์ , วรัช ก้องกิจกุล . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขของโครงสร้างใต้ดินและการทรุดตัวของคอสะพาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2554.