ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาวประมงพื้นบ้านริมชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาวประมงพื้นบ้านริมชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก
นักวิจัย : กฤษณะพล วัฒนวันยู
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษณะพล วัฒนวันยู . (2551). สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาวประมงพื้นบ้านริมชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
กฤษณะพล วัฒนวันยู . 2551. "สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาวประมงพื้นบ้านริมชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
กฤษณะพล วัฒนวันยู . "สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาวประมงพื้นบ้านริมชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
กฤษณะพล วัฒนวันยู . สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชาวประมงพื้นบ้านริมชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.