ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาพิชย์ในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยพักอาศัย (ระยะที่ 3 )

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาพิชย์ในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยพักอาศัย (ระยะที่ 3 )
นักวิจัย : สุภาวดี บุญยฉัตร , ชำนาญ ติรภาส
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี บุญยฉัตร , ชำนาญ ติรภาส . (2551). การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาพิชย์ในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยพักอาศัย (ระยะที่ 3 ).
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุภาวดี บุญยฉัตร , ชำนาญ ติรภาส . 2551. "การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาพิชย์ในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยพักอาศัย (ระยะที่ 3 )".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
สุภาวดี บุญยฉัตร , ชำนาญ ติรภาส . "การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาพิชย์ในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยพักอาศัย (ระยะที่ 3 )."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.
สุภาวดี บุญยฉัตร , ชำนาญ ติรภาส . การออกแบบปรับปรุงระบบโครงสร้างอาคารและผนังที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาพิชย์ในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคารโดยพักอาศัย (ระยะที่ 3 ). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; 2551.